relatoras

Cristina Blanco Aragón

CRISTINA BLANCO ARAGÓN >
Subdirectora xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia. Xunta de Galicia. Licenciada en Dereito pola USC e funcionaria de carreira desde hai 17 anos durante os que desenvolveu varios postos de responsabilidade no ámbito da sanidade e da innovación. Foi Xefa de Servizo de protección de menores e nos últimos dous anos ocupa a Subdireción Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia da Xunta de Galicia, desde onde ten participado como relatora en diferentes foros sobre a materia.

Beatriz San Román

BEATRIZ SAN ROMÁN
Doutora en Psicoloxía Social e investigadora postdoutoral do grupo AFIN, leu o pasado mes de abril a súa tese “Discursos de la adopción: construcción de sujetos y asimetrías de poder”, que obtivo a distinción Cum Laude. Publicou dous libros sobre adopción, “La aventura de convertirse en familia” e “Adopción y escuela” e artigos en diversas revistas, entre elas, Scripta Nova, Papeles del Psicólogo e o Journal of Intercultural Studies. Autora da web: postadopcion.org.

Diana Marre

DIANA MARRE
Doutora en Antropoloxía Social e Cultural pola Universitat Autònoma de Barcelona (2000) con Premio Extraordinario de Doutoramento. Foi investigadora predoutoral, postdoutoral e senior en diversos proxectos de investigación autonómicos, estatais, europeos e internacionais. Desde 2006 foi ininterrompidamente investigadora principal de proxectos I+D sobre infancia, familia e reprodución financiados polos Ministerios de Educación e Cultura, Ciencia e Innovación e Economía e Competitividade de España e directora do Grupo de Investigación AFIN (Infancias & Familias). Foi investigadora e directora da Área de Adopcións e Circulación de Menores do Institut d’Infància i Món Urbà de Barcelona (2006-2008), investigadora Ramón y Cajal (2008-2010), coordinadora de mestrado e doutoramento (2011-2012) do Departamento de Antropoloxía Social e Cultural e vicedecana de Estudos de Grao (2012-2015) da Facultade de Filosofía e Letras da Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente é profesora titular (2010), directora do Grupo de Investigación AFIN, do SGR AFIN e do Centro de Servizos AFIN da mesma universidade. Dirixiu diversas teses de doutoramento e traballos finais de mestrado. Conta cunha extensa listaxe de publicacións.

Concha Campos

CONCHA CAMPOS
Presidenta da Asociación de Familias Adoptivas Multiétnicas (AFAM) de Granada. Psicóloga Clínica, con amplia experiencia en investigación. Mamá adoptiva.

Mª José López Torrón

Mª JOSÉ LÓPEZ TORRÓN
Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Licenciada en Psicopedagoxía. Máster en Xerontoloxía Clínica. Membro Coordinadora do GIPCE (Grupo de  Intervención psicolóxica  en Catástrofes e Emerxencias) ata 2008. Membro da Comisión de Ética e Deontología entre 2014 e 2016. Membro da Sección de Piscología Xurídica. Formación permanente en apego, trauma, terapia familiar, malos tratos infantís, acollemento familiar e intervención en poboación adoptiva.
Dende o ano 1997 traballa en diversos postos públicos: Equipo Técnico Centro Base de Minusválidos de Lugo, Equipo Técnico Xulgado e Fiscalía de Menores de Coruña; Coordinadora Punto de Encontro Familiar de Lugo; e dende o 2015 Equipo Técnico do Menor da Xefatura Territorial de Lugo. Consellería de Política Social.

Anne Kath

ANNE CATH
Nacín en Sri Lanka, son francesa e adoptada, migrante privilexiada e estudante de antropoloxía. Desde hai anos observo, analizo e deconstruo as diferentes relacións de poderes e privilexios interpersoais a fin de detectalos e poder actuar en contra deles, inventando e mirando novos conceptos e perceptivas de emancipacións pola xente racializada. Centro principalmente o meu traballo nas construcións e estruturas racistas, machistas e homofóbicas pero moitas veces o meu eixo central é o feito racial situándoo nun contexto histórico e xeopolítico local ou internacional porque me parece crucial para entender as diferentes relacións de poderes e xerarquías sociais actuais. Son defendedora e loitadora polo antirracismo político, polo movemento LGTBI racializadxs e neta do pensamento descolonial.

Chandra Clemente

CHANDRA CLEMENTE
Antropóloga. Estudante de Doutoramento en Antropoloxía. A súa investigación doutoral indaga o lugar das orixes na adopción transnacional, onde analiza os intereses das familias adoptivas cara ás orixes, as experiencias de procuras e (re)encontros así como as posibles relacións que se poden establecer despois destes encontros. A nivel persoal, foi adoptada en 1998 de Nepal.

Xavier

XAVIER
Xabier non é nin antropólogo, nin psicólogo, nin pedagogo. É enxeñeiro, pero adoptado desde bebé e pai adoptivo frustrado. A súa experiencia no mundo da adopción é propia, vivida e sentida. Realizou busca de orixes e por sorte puido completala. Secretario da asociación “La Voz de los Adoptados”

Carmen Mª Villar Freire

CARMEN Mª. VILLAR FREIRE
“Madriña” acolledora. Licenciada en Filoloxía Hispánica. Bibliotecaria especializada en Literatura infantil e programas de Animación á lectura. Contacontos. Técnica de apoio educativo en EquusZebra e Secretariado Xitano. Criando e acollendo desde o 2003.

Isabel García

ISABEL GARCÍA
Periodista. Licenciada en Ciencias da Información pola Universidade de Navarra. Presidenta de PEstudio, periodismo y comunicación social.

Gabriel Labajo Rodilana

GABRIEL LABAJO RODILANA
Psicólogo clínico. Master en Terapia Breve extratéxica. Psicólogo na formación pre e postadoptiva de ARFACyL, Asociación Regional de Familias Adoptantes de Castilla y León. Psicólogo/orientador de familias, xoves e nenas e nenos do servizo de orientación de ARFACyL. Especialista en intervención en adopción pola Junta de Castilla y León, Servicio de proteción da infancia. Coautor da Guía Didactica en Materia de Adopción para Educación Infantil e Primaria de ARFACYL, editada pola Junta de Castilla y León no 2008 en Valladolid.

Débora Baz Rodríguez

DÉBORA BAZ RODRÍGUEZ
Graduada Social na Uvigo e Experta en Sexualidade Humana pola UNED. Directora de AMATURI Gabinete de Formación Sexual especializado na discapacidade intelectual.
“A sexualidade é motor de vida, si o dimensionamos dende a identidade sexual o universo afectivo e o pracer sexual nos atopamos con tres eixes fundamentais de todas as persoas, e cando digo todas non deixo fora a ninguén. Gran parte da nosa sociedade si deixa fora ás persoas con diversidade cognitiva no que a súa sexualidade se refire.
Deixamos eiquí unha primeira reflexión; dende cativas non ensinan aspectos fundamentais para a nosa vida, a camiñar, a falar, as relacións sociais, e logo comeza a formación nos coñecementos académicos,  pero en moi poucas familias e centros educativos se  nos ensina a comprender a nosa sexualidade.  Sen duda non temos reflexioando abondo sobre as consecuencias de esta eiva nas nosas vidas.
Retomando a idea da sexualidade como motor de vida a ninguén se lle ocurre poñer un coche nas mans de outra persoa sin antes ensinarlle a conducilo. Coa sexualidade pasa o mesmo temos un motor con unha enerxía que pode desbordarnos si non aprendemos a comprender o seu funcionamento e si non se nos ensina  a conducilo de xeito que sexa fonte de benestar, saúde e pracer. Aprenderemos tamén a repáralo cando se nos estropea e a voltar ó camino cando por momentos perdemos o rumbo. De esto trata a educación sexual.
Na nosa participación no 3º Congreso Galego de Adopción e Acollemento, queremos presentar a nosa experiencia na formación en educación sexual con  persoas con diversidade cognitiva, coas súas familias e cos profesionais, e os recursos educativos que estamos a empregar na formación grupal así como as metodoloxías de apoio individualizado para acompañar no tránsito á vivencia sexual.

José Ángel Giménez Alvira

JOSÉ ÁNGEL GIMÉNEZ ALVIRA
Psicólogo experto en adopción xa xubilado. Cursou os seus estudos de Psicoloxía na Universidade de Innsbruck (Austria) e foi Profesor de Psicoloxía Social na Universidade de Zaragoza. Coma técnico de Protección de Menores da Comunidade Autónoma de Aragón, traballando fundamentalmente no ámbito do Acollemento Familiar e a Adopción, foi Coordinador do Plan Integral de Infancia e Adolescencia de Aragón. Experto internacional do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais para Latinoamérica onde asesorou a técnicos e políticos no tema da adopción. Actualmente xubilado desde 2010. É autor do libro “Indómito y entrañable. El hijo que vino de fuera”, libro con inmellorables críticas no eido adoptivo.

Vinyet Mirabent

VINYET MIRABENT
Psicóloga clínica e psicoterapeuta. Directora do Centro Médico Psicolóxico e do Equipo de Adopcións da Fundació Vidal e Barraquer de Barcelona, entidade recoñecida como Institución Colaboradora en Integración Familiar e en convenio, vixente na actualidade, coa administración.
Ten experiencia clínica e psicoterapéutica con nenos, adolescentes e adultos adoptados e orienta e asesora ás familias e centros escolares. Participou coma relatora en distintas xornadas e congresos organizados por distintas entidades: Asociación Catalá de Atención Precoz, a Fundació Vidal i Barraquer Universidade Ramón Llull, o Instituto Madrileño do Menor e a Familia, ou a Conselleria de Benestar Social de Valencia e de Sevilla, o CIMU de Barcelona, a Rede temática de adopción internacional, e distintas asociacións de pais adoptivos. Tamén impartiu conferencias a profesores e mestres en diferentes centros escolares.
Publicou distintos artigos en revistas profesionais, é coautora e compiladora do libro editado por Paidos-Fundació Vidal i Barraquer “Adopción y vínculo familiar. Crianza, escolaridad y adolescencia en adopción internacional” Ed. Paidós, e colaborou noutros libros tamén relacionados coa temática da adopción.

Lila Parrondo

LILA PARRONDO
Psicóloga experta en adopción. Directora de Adoptantis, Centro de información, preparación e apoio psicoterapéutico para familias adoptantes.
Licienceime en Psicología na Universidade Autónoma de Madrid, e desde 1980 dediqueime a temas de infancia e familia, tanto en Arxentina como en España. A miña especialización comezou en temas de infancia discapacitada, traballei no Hospital Nacional de Rehabilitación Psicofísica en Bos Aires e fun profesora da Escola de Terapia Ocupacional. Xa en Madrid formei parte do Equipo de Atención Temprana do Hospital Infantil Universitario do Neno Jesús. No campo da adopción, impartín cursos de preparación para a adopción en Arxentina, formei parte da Quenda de Intervención Profesional para a Adopción Internacional (TIP-AI) do Colexio de Psicólogos de Madrid, traballei como psicóloga nunha Entidade Colaboradora para a Adopción Internacional. Desde o ano 2000, dirixo e coordino Adoptantis, un Centro de información, preparación e apoio psicoterapéutico para familias adoptantes. Desde 2005 a 2011, Adoptantis tivo ao seu cargo o Programa de Apoio Postadoptivo do Instituto Madrileño da Familia e o Menor. Tamén traballei na formación de familias solicitantes de adopción para o Instituto Madrileño da Familia e o Menor. Desde o ano 2004 dirixo “El periódico de la Adopción”, unha publicación en liña mensual dedicada a familias e profesionais interesados na temática. Adoptantis elaborou “Adoptar, Integrar, Educar. Guía de orientación para educadores e familias”. Organicei charlas divulgativas, impartido conferencias e clases sobre a temática adoptiva e pertenzo ao Grupo de Investigación AFIN.

María José Rodríguez Jaume

MARIA JOSÉ RODRIGUEZ JAUME
É coordinadora do grupo de investigación da Universidad de Alacante “Sociedade, Poboación e Medio Ambiente” no que desenvolve dúas liñas de investigación: as familias e maternidades transnacionales e a socioloxía das adopcións. Nesta segunda liña de investigación foi a Investigadora Principal dos proxectos I+D+i El (baby) boom de las adopciones internacionales en España. Una investigación sociológica sobre las familias adoptivas y sus estilos de vida” e “Un nuevo escenario para la infancia: Actitudes, motivaciones y disponibilidad de la población española hacia la adopción y el acogimiento” (actualmente en curso). Os resultados obtidos foron publicados en diversas revistas científicas destacando: “Las encuestas autoadministradas por internet. Un estudio de caso: ‘las familias adoptivas y sus estilos de vida’” (Empiria, 2014), “La construcción ideológica y social del fenómeno de las adopciones: avances y retos para una sociología de las adopciones” (Política y Sociedad, 2015) y “Estigma social y adopción internacional en España: ¿es la familia adoptiva un modelo familiar menos “auténtico” que los basados en lazos biológicos? (Papers, 2015). “Socialización cultural y racial en las familias españolas adoptivas transraciales” (Convergencia, 2019). En 2017, o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) publicou o libro “Análisis sociológico con documentos personales” no que estuda os relatos autobiográficos de nais e pais adoptivos españois.

Eduardo Barca Enríquez

EDUARDO BARCA ENRÍQUEZ
Profesor na UDC na Facultade de Ciencias da Educación, Doutor en Psicoloxía con unha tesis sobre Adopción , Procesos Cognitivos e Conducta, pertence ao Grupo de Investigación en Psicoloxía do Desenvolvemento e da Aprendizaxe Escolar (GIPDAE). Compaxina a sua labor como Psicoterapeuta dirixindo BOGA Psicólogos, centro de referencia en Galicia especializado en Adopción (pertence a rede APEGA). Traumaterapeuta Infantil Sistémico formado con Jorge Barudy e Maryorie Dantagnan no IFIV de Barcelona, en Apego con Patricia Crittenden, en Mentalizacion con Bateson e Abuso Sexual con Javier Aznar. Autor de diversas publicacións, capítulos de libros e artigos especializados na adopción, a escola, as vivencias traumáticas e a conducta. Consultor educativo con amplia experiencia na orientación e asesoramento de nenos, docentes e as suas familias.

Ana Puertas Cieza

ANA PUERTAS CIEZA
Psicopedagoga e Logopeda Licenciada en Psicopedagoxía pola Universidade de Barcelona (1998). Posteriormente, realiza estudos de Posgrao en Patoloxía da Linguaxe na Escola de Patoloxía da Linguaxe do Hospital da Santa Creu i Sant Pau pola Universidade Autónoma de Barcelona (2001). Formada en multitude de cursos específicos relacionados coa intervención nos diferentes trastornos de aprendizaxe e desenvolvemento, en 1999, entra a formar parte do equipo profesional da escola Lexia e o Centro Guía, vinculado a ATEDA (Asociación para el Tratamiento y Estudio del Déficit de Atención), realizando tarefas de valoración e reeducacións psicopedagóxicas en alumnos con dificultades de aprendizaxe e lectoescritura, TDAH. Desde 2001 adopta o papel de logopeda, educadora de aula e parte do equipo de valoración psicopedagóxica de escola Lexia. A súa actividade profesional céntrase na intervención da linguaxe e a comunicación en alumnos con trastornos da aprendizaxe con dificultades de lectoescritura, Trastorno por déficit de atención e hiperactividade, Trastorno do espectro autista ( TEA), Trastorno do espectro alcohólico fetal ( TEAF) e outros tipos de trastornos derivados do atraso de desenvolvemento. Tamén leva a cabo a atención a grupos. Na súa práctica incorpora diferentes tipos de metodoloxías enfocadas na intervención nas dificultades de lectoescritura (Método Orton- Gillingham, baseado no traballo da conciencia fonológica), sistemas alternativos e aumentativos da comunicación ( SAAC), como o sistema de Comunicación Total de Shaeffer, o sistema de comunicación por intercambio de imaxes ( ” PEC ‘ S”), estratexias para traballar a estruturación da linguaxe, Análise Verbal da Conduta, técnicas cognitivo- conductuales e o uso de TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación).

Teresa Díaz Tártalo

TERESA DÍAZ TÁRTALO
Socia fundadora da Asociación Familias para la Acogida, entidade social sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública.
Desde hai máis de 10 anos teño a honra de vicepresidir esta asociación que forma parte de ASEAF, Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Nela colaboro de modo voluntario difundindo a protección á infancia e a importancia da familia, acompañando a familias e nenos en diversas modalidades (tanto a nivel formativo, como persoal) colaborando con diversas administracións e traballando en colaboración con outras asociacións deste ámbito, atendendo a medios de comunicación, organizando encontros, congresos e moitas outras iniciativas, sempre traballando polo benestar dos nenos necesitados de protección.
Profesionalmente ensino antropoloxía na Universidade CEU San Pablo de Madrid desde hai 22 anos. Alí dirixo o Centro de Estudios del Menor del Instituto de la Familia. A miña tese foi un estudo cualitativo sobre o acollemento familiar na Comunidad de Madrid e xunto a Nuria Fuentes (do grupo GRISIJ de Barcelona) continúo facendo investigación nesta área. Preparei a edición dun libro sobre acollemento familiar titulado “Esta es tu casa: la aventura del acogimiento familiar” (edicións Encuentro), entre outros traballos.